HYGIENA NA KLINIKÁCH

V nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech je na prvním místě profesionální čistota, sterilita a hygiena, neboť tyto skutečnosti jsou životně důležité a jsou považovány za důležitý faktor pohody pro pacienty a obyvatele. Zvláštní pozornost a zkušenosti vyžadují zejména citlivé prostory, jako jsou operační sály a jednotky intenzivní péče.

V nemocničních prostorách jsou maximálně důležité rozsáhlé speciální znalosti, jakož i absolutní dokonalost. Samotná čistota v těchto vysoce citlivých prostorách nestačí: jsou zde zapotřebí nejmodernější, inovační úklidové techniky, jakož i vyškolený personál s nejvyšší kvalifikací.

Jakožto zkušený poskytovatel úklidových služeb stojí Blitz Blank po vašem boku ve funkci kompetentního poradce a rozvíjí koncepci úklidu a servisu přesně přizpůsobenou vaší firmě.