Správa kapalin

Správa kapalin zahrnuje kompletní péči o provozní prostředky, které se nacházejí ve vašem podniku a mezi než patří chladicí kapaliny, maziva, oleje a masti (kapaliny). Blitz Blank během čištění strojů měří a zdokumentuje hodnoty, které jsou důležité pro kvalitu maziva.

  • Pravidelné měření dusičnanů, dusitanů, pH, koncentrace plísní a bakterií, jakož i pevných látek
  • Stanovení nejjemnějších částic olejů podle normy EN ISO 4406
  • Kontrola hladiny tekutin a doplnění chybějícího množství v odpovídajících koncentracích
  • Laboratorní měření
  • Naplnění strojů
  • Výměna kapalin, jakož i výměna dílů
  • Vyhodnocení získaných údajů
  • Analýza – vypracována odborně vyškoleným personálem
  • Dokumentace v souladu se zákonem

Prostřednictvím neustálé kontroly hodnot se Blitz Blank stará o dodržování zákonných požadavků.